Zákaznický portál bytového družstva Škodovák

KDO JSME

Stavební bytové družstvo Škodovák SBD Škodovák je jedním z největších správců a vlastníků bytových a nebytových prostor v ČR. Od roku 2000 do současnosti byly na opravy domů ve spoluvlastnictví a správě družstva vynaloženy více než 1,5 miliardy Kč. Historie SBD Škodovák se datuje od 5.6.1959.
Stavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮStavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮ

SPRÁVA DOMŮ

Nabízíme: Efektivní průběžnou kontrolu hospodaření a nakládání s Vašimi finančními prostředky, vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu s platnými právními předpisy, sledování veškerých příjmů a výdajů spojených se správou a provozem domu. včetně ročního vyúčtování záloh hrazených vlastníky...

Stavební bytové družstvo Škodovák, REALITNÍ SLUŽBY

PROSTORY K PRONÁJMU

Poskytujeme profesionální realitní služby v oblasti prodeje i pronájmu bytů a nebytových prostor. Pro správu a údržbu bytového a domovního fondu nabízíme celou řadu dalších služeb, např. dodání a montáž čísel popisných, cyklickou výměnu vodoměrů, výměnu poštovních schránek a ještě mnohem více.

Stavební bytové družstvo Škodovák, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Nabízíme práce pro údržbu Vašeho bytového fondu: instalatérské práce, topenářské práce, zednické a pokrývačské práce, truhlářské práce, elektrikářské práce včetně revizí. Dále nabízíme vyklízení společných prostorů domů (sklepní prostory, prádelny, sušárny) stavební úpravy, autodopravu a další práce a činnosti dle dohody.

Datum vyvěšení: 25.5.2018 , datum sejmutí: 11.6.2018

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

SBD Škodovák informuje o skutečnosti, že zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen „GDPR“) a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „ZOOÚ“). SBD Škodovák, se sídlem Plzeň, Edvarda Beneše 530/21, PSČ 301 00, IČO: 0039276 (dále jen „SBDŠ“), jakožto správce osobních údajů,zpracovává (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování, vyhodnocování a uchovávání) níže uvedené osobní údaje, a to na základě plnění smlouvy o zajišťování správy, zákonných povinností a oprávněného zájmu: Jméno, Příjmení, Datum a místo narození, Rodné číslo, Adresa jednotky, Adresa bydliště, Kontaktní adresa, Telefon, Email, údaje z předložených dokladů, DIČ fyzické osoby, Číslo bankovního účtu, Číslo zaměstnance, Státní příslušnost, Stav, Rodné jméno, Adresa příbuzných (známých), na kterou má být mimořádně podána zpráva, Manžel/ka, Spoluvlastnici jednotky. Záznam kamerového systému - audio, video, fotografie. Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte např. následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování atd. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. Zároveň Vás informujeme, že případné odvolání dobrovolného souhlasu může mít za následek to, že některé dodávky či služby nebude možné provádět.

Informační deska neobsahuje žádný aktuální vývěs, starší vývěsy najdete v archivu .