Správa domů a bytů na jednom místě

Výkon funkce předsedy společenství

Zajišťujeme již od roku 2013.

Funkci předsedy společenství zajišťujeme pro klienty již od roku 2013. Na základě dlouhodobých zkušeností se na nás neváhejte obrátit. Rádi Vám pomůžeme a převezmeme povinnosti a závazky týkající se této funkce.

1)

Hledáte předsedu společenství s dlouhodobou znalostí funkce, který za Vás převezme všechny povinnosti a zodpovědnost?

Nabízíme profesionální služby zastupující funkci předsedy společenství vlastníků. Jelikož je naše společnost zapsána v obchodním rejstříku jako předseda společenství, již není zapotřebí jiné osoby k plynulému a bezproblémovému chodu funkce předsedy společenství.

2)

Důvodů, proč Vašemu společenství může chybět statutární orgán, je mnoho:

 • společenství nemůže nebo nechce zvolit členy výboru z vlastních řad,
 • členové výborů nechtějí z jakéhokoli důvodu pokračovat ve vykonávání této funkce,
 • ostatní členové společenství mají málo odborných znalostí s touto funkcí nebo jsou časově zaneprázdnění,
 • případní kandidáti se obávají tíhy zodpovědnosti a právní odpovědnosti této funkce vůči ostatním členům společenství.

SBD Škodovák nabízí řešení, kdy na základě volby shromáždění si do funkce předsedy můžete přímo zvolit SBD Škodovák, abyste Vy měli méně starostí a povinností a společenství bylo řádně zastupováno statutárním orgánem.

3)

Co všechno pro Vás zařídíme?

 • Zajistíme kompletní chod Vašeho společenství.
 • Přebereme za Vás veškerou právní odpovědnost, která se týká Vašeho společenství, včetně zajišťování a kontroly smluv a jiných závazkových vztahů.
 • Všechny dokumenty ohledně shromáždění pro Vás připravíme a bezpečně uložíme, včetně rozeslání pozvánek, přípravy, zápisu ze shromáždění a mnoho dalšího.
 • Zaručíme Vám bezprostřední komunikaci se zastupujícím předsedou.
 • Nasloucháme Vašim návrhům a požadavkům a pravidelně je evidujeme a snažíme se najít všem vyhovující řešení.
 • Provádíme pravidelné kontroly Vašeho společenství.
 • A výše uvedené je jen shrnutí toho nejstěžejnějšího, mnoho dalšího pro Vás uděláme i bez zbytečně dlouhého výčtu výhod.

2022 ©SBD Škodovák, Plzeň & Evanek Web Design Studio