Zákaznický portál bytového družstva Škodovák

KDO JSME

Stavební bytové družstvo Škodovák SBD Škodovák je jedním z největších správců a vlastníků bytových a nebytových prostor v ČR. Od roku 2000 do současnosti byly na opravy domů ve spoluvlastnictví a správě družstva vynaloženy více než 1,5 miliardy Kč. Historie SBD Škodovák se datuje od 5.6.1959.
Stavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮStavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮ

SPRÁVA DOMŮ

Nabízíme: Efektivní průběžnou kontrolu hospodaření a nakládání s Vašimi finančními prostředky, vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu s platnými právními předpisy, sledování veškerých příjmů a výdajů spojených se správou a provozem domu. včetně ročního vyúčtování záloh hrazených vlastníky...

Stavební bytové družstvo Škodovák, REALITNÍ SLUŽBY

PROSTORY K PRONÁJMU

Poskytujeme profesionální realitní služby v oblasti prodeje i pronájmu bytů a nebytových prostor. Pro správu a údržbu bytového a domovního fondu nabízíme celou řadu dalších služeb, např. dodání a montáž čísel popisných, cyklickou výměnu vodoměrů, výměnu poštovních schránek a ještě mnohem více.

Stavební bytové družstvo Škodovák, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Nabízíme práce pro údržbu Vašeho bytového fondu: instalatérské práce, topenářské práce, zednické a pokrývačské práce, truhlářské práce, elektrikářské práce včetně revizí. Dále nabízíme vyklízení společných prostorů domů (sklepní prostory, prádelny, sušárny) stavební úpravy, autodopravu a další práce a činnosti dle dohody.

OPATŘENÍ SBD Škodovák

Vážení členové a klienti družstva,

oznamujeme Vám, že jsme vhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR a v souladu s nařízenými preventivními opatřeními směřujícími k omezení šíření vysoce nakažlivého koronaviru (COVID-19)
 
r o z h o d l i
 
o rozeslání ročního vyúčtování skutečných nákladů za rok 2019 všem našim členům a klientům prostřednictvím služeb České pošty.
 
Toto rozhodnutí učiněné v zájmu obecné ochrany zdraví se dotkne těch SVJ, kde byl uplatněn požadavek na osobní předávání vyúčtování uživatelům jednotek v domě proti podpisu. Těm, kteří nahlásili družstvu svoji emailovou adresu bude vyúčtování odesláno elektronicky na tyto sdělené emailové adresy.  
 
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace. Věříme však, že plně chápete závažnost současné situace a námi přijaté rozhodnutí přijmete pozitivně s tím, že napomohlo k ochraně Vašeho vlastního zdraví. 
                                      
 
 
 
              
V Plzni  7.4.2020                     Ing. Jan Vysloužil v.r.

                                                     ředitel družstva 

Vloženo: 9.4.2020

Novinky - STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK