Zákaznický portál bytového družstva Škodovák

KDO JSME

Stavební bytové družstvo Škodovák SBD Škodovák je jedním z největších správců a vlastníků bytových a nebytových prostor v ČR. Od roku 2000 do současnosti byly na opravy domů ve spoluvlastnictví a správě družstva vynaloženy více než 1,5 miliardy Kč. Historie SBD Škodovák se datuje od 5.6.1959.
Stavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮStavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮ

SPRÁVA DOMŮ

Nabízíme: Efektivní průběžnou kontrolu hospodaření a nakládání s Vašimi finančními prostředky, vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu s platnými právními předpisy, sledování veškerých příjmů a výdajů spojených se správou a provozem domu. včetně ročního vyúčtování záloh hrazených vlastníky...

Stavební bytové družstvo Škodovák, REALITNÍ SLUŽBY

PROSTORY K PRONÁJMU

Poskytujeme profesionální realitní služby v oblasti prodeje i pronájmu bytů a nebytových prostor. Pro správu a údržbu bytového a domovního fondu nabízíme celou řadu dalších služeb, např. dodání a montáž čísel popisných, cyklickou výměnu vodoměrů, výměnu poštovních schránek a ještě mnohem více.

Stavební bytové družstvo Škodovák, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Nabízíme práce pro údržbu Vašeho bytového fondu: instalatérské práce, topenářské práce, zednické a pokrývačské práce, truhlářské práce, elektrikářské práce včetně revizí. Dále nabízíme vyklízení společných prostorů domů (sklepní prostory, prádelny, sušárny) stavební úpravy, autodopravu a další práce a činnosti dle dohody.

Historie

Historie stavebního bytového družstva Škodovák začala v polovině roku 1959.

Historie SBD Škodovák se datuje od 5.6.1959. Prvními členy tehdejšího Stavebního bytového družstva zaměstnanců ZVIL byli, jak již název napovídá, zaměstnanci národního podniku V.I. Lenina. Prvý statutární orgán družstva tvořilo devítičlenné představenstvo, řízené předsedou a jedním místopředsedou. Výstavba prvého obytného domu bytového družstva, 60 bytů Táborská 12-18, byla dokončena na Slovanech v roce 1960. Krátce nato následoval dům Rychtaříkova 46-48 a další. S měnícím se názvem podniku Škoda se postupně přejmenovávalo i družstvo. Poslední změna názvu na „Stavební bytové družstvo Škodovák“, byla odsouhlasena Shromážděním delegátů dne 25.11.1991. Veškerá administrativní práce a evidence byla v prvopočátcích družstva zajišťována brigádnicky.

Velký zájem o družstevní výstavbu bytů si však brzy vyžádal vznik administrativy a přijetí prvních zaměstnanců do stálého pracovního poměru. Sídlo družstva se z původní kanceláře v Tylově ulici přestěhovalo nejdříve do ulice Z. Wintra 21. V roce 1971 již družstvo spravovalo přes 3000 bytů a jejich počet se po zahájení integrací nejdříve malých svépomocných a následně i dalších družstev rychle zvyšoval. V roce 1976 se včlenilo Stabilizační družstvo zaměstnanců Škoda, následovalo družstvo Pod Záhorskem, SBD Občanů Bory a SBD Pozemních staveb.

S rostoucím počtem bytů zároveň rostla potřeba zajišťování údržby bytů a domů. Proto byly nejprve zprovozněny dílny pro zaměstnance údržby ve Zborovské ulici. S dalším rozvojem družstva bylo přikročeno k výstavbě nového objektu družstva, správní budovy, dílen, truhlárny, skladů a garáží. Do nového areálu na adrese E. Beneše 21 se družstvo přestěhovalo 1.9.1982 a sídlí zde doposud.

do roku 1990 bylo celé družstvo, včetně výkonného aparátu, řízeno uvolněným předsedou družstva. Potřeba operativního řízení běžných provozních záležitostí vedla v roce 1990 ke jmenování prvního ředitele družstva a k vymezení pravomocí pracovního aparátu a představenstva.

V roce 1992 byla v družstvu Škodovák zatím ukončena výstavba nových bytů. Posledním dokončeným domem je objekt Bzenecká 2-12 a Brněnská 55-59. Počet bytů a garáží družstva dosáhl téměř 16 000 a družstvo Škodovák se stalo největším družstvem v západočeské oblasti a jedním z největších družstev v České republice.

Významným předělem v historii bytových družstev i v historii družstva Škodovák bylo přijetí zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů a zahájení převodů bytů do vlastnictví. V roce 1955 byly zahájeny převody bytů do vlastnictví a od tohoto data začala rovněž nová funkce družstva, správa bytů vlastníků.

V současné době Stavební bytové družstvo Škodovák vykonává správu bytů a garáží jak pro Společenství vlastníků jednotek tak i samospráv. Počet spravovaných jednotek meziročně pravidelně roste o nová společenství a sdružení, jak z řad „škodováckých bytů“, ale i nově příchozích zájemců o správu.

Nová funkce družstva, správa SVJ bude i do budoucna jeho rozhodující činností a i v této oblasti chce družstvo úspěšně obstát, v oblasti plzeňského regionu.