Zákaznický portál bytového družstva Škodovák

KDO JSME

Stavební bytové družstvo Škodovák SBD Škodovák je jedním z největších správců a vlastníků bytových a nebytových prostor v ČR. Od roku 2000 do současnosti byly na opravy domů ve spoluvlastnictví a správě družstva vynaloženy více než 1,5 miliardy Kč. Historie SBD Škodovák se datuje od 5.6.1959.
Stavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮStavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮ

SPRÁVA DOMŮ

Nabízíme: Efektivní průběžnou kontrolu hospodaření a nakládání s Vašimi finančními prostředky, vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu s platnými právními předpisy, sledování veškerých příjmů a výdajů spojených se správou a provozem domu. včetně ročního vyúčtování záloh hrazených vlastníky...

Stavební bytové družstvo Škodovák, REALITNÍ SLUŽBY

PROSTORY K PRONÁJMU

Poskytujeme profesionální realitní služby v oblasti prodeje i pronájmu bytů a nebytových prostor. Pro správu a údržbu bytového a domovního fondu nabízíme celou řadu dalších služeb, např. dodání a montáž čísel popisných, cyklickou výměnu vodoměrů, výměnu poštovních schránek a ještě mnohem více.

Stavební bytové družstvo Škodovák, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Nabízíme práce pro údržbu Vašeho bytového fondu: instalatérské práce, topenářské práce, zednické a pokrývačské práce, truhlářské práce, elektrikářské práce včetně revizí. Dále nabízíme vyklízení společných prostorů domů (sklepní prostory, prádelny, sušárny) stavební úpravy, autodopravu a další práce a činnosti dle dohody.

O nás

Současná organizační struktura – orgány družstva

Nejvyšším orgánem SBD Škodovák je shromáždění delegátů. Jeho prostřednictvím uplatňují členové družstva svoji řídící a kontrolní činnost.

Výkonným a statutárním orgánem družstva  je devítičlenné představenstvo, jehož práci řídí a organizuje předseda představenstva.

Projednávat stížnosti členů a kontrolovat veškerou činnost družstva je oprávněna kontrolní komise.

Posledním v řadě volených orgánů družstva je výbor samosprávy, který za svojí činnost odpovídá členské schůzi samosprávy.

Práva a povinnosti všech výše uvedených volených orgánů vychází ze Stanov SBD Škodovák a obchodního zákoníku.

Řízením běžné provozní činnosti družstva je pověřen ředitel družstva a jeho náměstek. Funkce ředitele  družstva je ze Stanov neslučitelná s funkcí předsedy představenstva.

Stávající volené orgány a Stanovy SBD Škodovák jsou doplňovány a přizpůsobovány novým podmínkám souvisejících se vznikem společenství vlastníků bez právní subjektivity a s právní subjektivitou v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů.

Orgány družstva

Seznam členů představenstva

předseda   Ing. Jaroslav ČEJKA
místopředseda   Ing. František KRÁTKÝ
místopředseda    Jan MEČL
člen   Mgr. Hana ULČOVÁ
člen   Mgr. Eva MAŘÍKOVÁ
člen   Ing. Radomír LANDA
člen   Ing. Jan VYSLOUŽIL
člen   Ing. Pavel KOVAŘÍK
člen   Ing. Jan PĚNKAVA


Seznam členů kontrolní komise

předseda   Ing. Běla TRNKOVÁ
místopředseda   Otakar ŠRÁMEK
člen   Martin HORVÁTH
člen   Karel TREFNÝ