Zákaznický portál bytového družstva Škodovák

KDO JSME

Stavební bytové družstvo Škodovák SBD Škodovák je jedním z největších správců a vlastníků bytových a nebytových prostor v ČR. Od roku 2000 do současnosti byly na opravy domů ve spoluvlastnictví a správě družstva vynaloženy více než 1,5 miliardy Kč. Historie SBD Škodovák se datuje od 5.6.1959.
Stavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮStavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮ

SPRÁVA DOMŮ

Nabízíme: Efektivní průběžnou kontrolu hospodaření a nakládání s Vašimi finančními prostředky, vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu s platnými právními předpisy, sledování veškerých příjmů a výdajů spojených se správou a provozem domu. včetně ročního vyúčtování záloh hrazených vlastníky...

Stavební bytové družstvo Škodovák, REALITNÍ SLUŽBY

PROSTORY K PRONÁJMU

Poskytujeme profesionální realitní služby v oblasti prodeje i pronájmu bytů a nebytových prostor. Pro správu a údržbu bytového a domovního fondu nabízíme celou řadu dalších služeb, např. dodání a montáž čísel popisných, cyklickou výměnu vodoměrů, výměnu poštovních schránek a ještě mnohem více.

Stavební bytové družstvo Škodovák, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Nabízíme práce pro údržbu Vašeho bytového fondu: instalatérské práce, topenářské práce, zednické a pokrývačské práce, truhlářské práce, elektrikářské práce včetně revizí. Dále nabízíme vyklízení společných prostorů domů (sklepní prostory, prádelny, sušárny) stavební úpravy, autodopravu a další práce a činnosti dle dohody.

Důležité předpisy

Seznam platných předpisů.

1/16 - Směrnice družstva o rozúčtování, měření a úhradě dodávek tepla, TV, SV a služeb
(schválena představenstvem s platností od 18.10.2016)
 
2/16 - Směrnice družstva o provádění pravidelných revizí elektrického zařízení společných prostor, revizí hromosvodů, elektrického zařízení prádelen, garáží a oprav po revizích
(schválena představenstvem s platností od 18.10.2016)
 
3/16 - Směrnice družstva o provádění provozních revizí, kontrol a oprav plynového zařízení
(schválena představenstvem s platností od 18.10.2016)
 
4/16 - Směrnice družstva o postupu vůči dlužníkům
(schválena představenstvem s platností od 4.10.2016)
 
Jednací řád schválen VSD  16.12.2017 s účinností dnem schválení 
 
Volební řád  schválen VSD 16.12.2017 s účinností dnem schválení