Zákaznický portál bytového družstva Škodovák

KDO JSME

Stavební bytové družstvo Škodovák SBD Škodovák je jedním z největších správců a vlastníků bytových a nebytových prostor v ČR. Od roku 2000 do současnosti byly na opravy domů ve spoluvlastnictví a správě družstva vynaloženy více než 1,5 miliardy Kč. Historie SBD Škodovák se datuje od 5.6.1959.
Stavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮStavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮ

SPRÁVA DOMŮ

Nabízíme: Efektivní průběžnou kontrolu hospodaření a nakládání s Vašimi finančními prostředky, vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu s platnými právními předpisy, sledování veškerých příjmů a výdajů spojených se správou a provozem domu. včetně ročního vyúčtování záloh hrazených vlastníky...

Stavební bytové družstvo Škodovák, REALITNÍ SLUŽBY

PROSTORY K PRONÁJMU

Poskytujeme profesionální realitní služby v oblasti prodeje i pronájmu bytů a nebytových prostor. Pro správu a údržbu bytového a domovního fondu nabízíme celou řadu dalších služeb, např. dodání a montáž čísel popisných, cyklickou výměnu vodoměrů, výměnu poštovních schránek a ještě mnohem více.

Stavební bytové družstvo Škodovák, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Nabízíme práce pro údržbu Vašeho bytového fondu: instalatérské práce, topenářské práce, zednické a pokrývačské práce, truhlářské práce, elektrikářské práce včetně revizí. Dále nabízíme vyklízení společných prostorů domů (sklepní prostory, prádelny, sušárny) stavební úpravy, autodopravu a další práce a činnosti dle dohody.

Nejčastější dotazy

Otázky a odpovědi z oblasti bytové.

Dotaz : Do kdy lze uplatnit právo na převod družstevního bytu do osobního vlastnictví ?  
Odpověď: Podle poslední novely zákona  č. 72/1994 Sb., O vlastnictví bytů, na jehož základě se převádějí byty a nebytové prostory do vlastnictví členům družstva, byl termín prodloužen do 31.12.2020. Konkrétní informace týkající se Vašeho bytu nebo garáže Vám rádi poskytneme na Zákaznickém centru v přízemí správní budovy SBD Škodovák, E. Beneše 21. Dotaz lze učinit i elektronicky prostřednictvím zákaznického portálu SBD Škodovák.

 

Dotaz: Jaké doklady mám mít s sebou k uzavření smlouvy o převodu jednotky do osobního vlastnictví ?
Odpověď:
Podmínkou pro uzavření smlouvy je platný občanský průkaz. Při existenci společného členství manželů se k podpisu smlouvy musí dostavit oba manželé. .

 

Dotaz: Mohu přijít kdykoliv uzavřít smlouvu o převodu do vlastnictví ?
Odpověď:
K uzavření smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví se můžete dostavit kdykoli v provozní době Zákaznického centra v přízemí správní budovy SBD Škodovák. Pouze ti,u jejichž bytů není ještě doplacen dlouhodobý investiční úvěr poskytnutý na družstevní bytovou výstavbu, jsou vázáni termínem banky, tj. na jaře nejpozději do 10.5. a na podzim do 10.11. daného roku. Nejvhodnější řešení je dohodnout si konkrétní termín s pracovnicí Zákaznického centra. Termín návštěvy je možné dohodnout i elektronicky prostřednictvím zákaznického portálu SBD Škodovák.

 

Dotaz: Když uzavřu smlouvu o převodu bytu do vlastnictví v dubnu letošního roku, kdy obdržím zapsanou smlouvu z katastru nemovitostí? 
Odpověď: Družstvo může podat návrh na vklad práva do katastru nemovitostí k Vámi uzavřené smlouvě o převodu jednotky do vlastnictví z dubna letošního roku příslušnému katastrálnímu úřadu až po obdržení potvrzení banky o úhradě mimořádné splátky úvěru (banka si inkasuje mimořádné splátky úvěrů ve dvou termínech, a to k 30.6. a 31.12.), které se přikládá ke smlouvě. Délku termínu vystavení potvrzení o doplacení úvěru bankou a následně termíny na katastru nemovitostí nemůže družstvo ovlivnit. Ze zkušeností lze konstatovat, že smlouvy o převodu bytu do vlastnictví, u kterých byl mimořádný doplatek investičního úvěru proveden v termínu k 30.6. jsou katastrálním úřadem zapsány zpravidla v říjnu.

 

Dotaz : Jak mám nahlásit změnu počtu osob bydlících v bytě?
Odpověď: Změnu počtu osob můžete nahlásit osobně v provozní době na Zákaznickém centru. Jednodušší je však vznést požadavek na provedení změny prostřednictvím zákaznického portálu SBD Škodovák. Počet osob je důležitý především tam, kde je prováděno rozúčtování nákladů spojených s užíváním bytu, (např. náklady na svoz odpadu, náklady na spotřebu el. energie ve společných prostorách domu atd.) dle počtu osob užívajících v daném období byt. Změnu lze nahlásit i písemně. Formulář „Hlášenka změn“ lze najít i na internetových stránkách našeho družstva.

 

Dotaz: Jsem vlastníkem bytu a členem družstva. Chci tento byt prodat. Jak mám postupovat a co musím udělat?
Odpověď: Jedná se vlastně o dva kroky. Především jde o uzavření kupní smlouvy na jejímž základě přejde vlastnické právo k bytu na novou fyzickou či právnickou osobu. K zavedení změny v evidenci družstva, tj. nahlášení nového vlastníka, družstvu je nutný výpis z KÚ s právnímy účinky. Je třeba nahlásit stavy měřidel TUV a SV pro potřeby vyúčtování nákladů, s novým vlastníkem vyřídit zasílání SIPA a s oběma pak kontaktní adresy pro zasílání další pošty.
Druhým krokem je pak vyřízení Vašeho členství v družstvu. Lze jej Smlouvou o převodu členských práv a povinností převést na nového vlastníka, nebo můžete členství v družstvu ukončit dohodou.