Zákaznický portál bytového družstva Škodovák

KDO JSME

Stavební bytové družstvo Škodovák SBD Škodovák je jedním z největších správců a vlastníků bytových a nebytových prostor v ČR. Od roku 2000 do současnosti byly na opravy domů ve spoluvlastnictví a správě družstva vynaloženy více než 1,5 miliardy Kč. Historie SBD Škodovák se datuje od 5.6.1959.
Stavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮStavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮ

SPRÁVA DOMŮ

Nabízíme: Efektivní průběžnou kontrolu hospodaření a nakládání s Vašimi finančními prostředky, vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu s platnými právními předpisy, sledování veškerých příjmů a výdajů spojených se správou a provozem domu. včetně ročního vyúčtování záloh hrazených vlastníky...

Stavební bytové družstvo Škodovák, REALITNÍ SLUŽBY

PROSTORY K PRONÁJMU

Poskytujeme profesionální realitní služby v oblasti prodeje i pronájmu bytů a nebytových prostor. Pro správu a údržbu bytového a domovního fondu nabízíme celou řadu dalších služeb, např. dodání a montáž čísel popisných, cyklickou výměnu vodoměrů, výměnu poštovních schránek a ještě mnohem více.

Stavební bytové družstvo Škodovák, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Nabízíme práce pro údržbu Vašeho bytového fondu: instalatérské práce, topenářské práce, zednické a pokrývačské práce, truhlářské práce, elektrikářské práce včetně revizí. Dále nabízíme vyklízení společných prostorů domů (sklepní prostory, prádelny, sušárny) stavební úpravy, autodopravu a další práce a činnosti dle dohody.

Datum vyvěšení: 6.5.2020 , datum sejmutí: 31.5.2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Otevření budovy pro veřejnost

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Vážení klienti a členové družstva, SBD Škodovák se začíná postupně otevírat pro veřejnost, a to od úterý 12.5.2020. Vzhledem k omezujícím opatřením vyhlášených vládou ČR bude dočasně otevřeno pouze v úterý a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. I nadále však s ohledem na trvání nouzového stavu v ČR doporučujeme všechny záležitosti, které nepotřebují osobní kontakt, řešit prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky, popřípadě můžete využít schránky umístěné před vchodem do budovy. Veškeré kontakty jsou uvedeny na webových stránkách družstva www.skodovak.cz v sekci Kontakty po rozkliknutí Telefonního seznamu. Upozorňujeme návštěvníky na povinnost zakrývat si rouškou či jiným vhodným prostředkem ústa a nos po celou dobu jednání a na dodržování odstupů minimálně 2 metry. Po příchodu do budovy použijte, prosím, desinfekční prostředek na ruce. Doporučujeme si předem dohodnout čas schůzky s konkrétním referentem v zájmu minimalizace doby na vyřízení Vašeho požadavku. Zájemce o převod bytu či garáže do vlastnictví, kteří o převod požádali v zákonném termínu, mají uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí a k převodu vyzvou družstvo písemně či elektronicky nejpozději do 31.12.2020 informujeme, že představenstvo předloží červnovému shromáždění delegátů doporučení, aby převody v těchto případech bylo možné vzhledem k nastalé situaci realizovat až do 31.12.2021. V Plzni 6.5.2020 Ing. Jan Vysloužil v.r. ředitel družstva

Informační deska neobsahuje žádný aktuální vývěs, starší vývěsy najdete v archivu .