Zákaznický portál bytového družstva Škodovák

KDO JSME

Stavební bytové družstvo Škodovák SBD Škodovák je jedním z největších správců a vlastníků bytových a nebytových prostor v ČR. Od roku 2000 do současnosti byly na opravy domů ve spoluvlastnictví a správě družstva vynaloženy více než 1,5 miliardy Kč. Historie SBD Škodovák se datuje od 5.6.1959.
Stavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮStavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮ

SPRÁVA DOMŮ

Nabízíme: Efektivní průběžnou kontrolu hospodaření a nakládání s Vašimi finančními prostředky, vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu s platnými právními předpisy, sledování veškerých příjmů a výdajů spojených se správou a provozem domu. včetně ročního vyúčtování záloh hrazených vlastníky...

Stavební bytové družstvo Škodovák, REALITNÍ SLUŽBY

PROSTORY K PRONÁJMU

Poskytujeme profesionální realitní služby v oblasti prodeje i pronájmu bytů a nebytových prostor. Pro správu a údržbu bytového a domovního fondu nabízíme celou řadu dalších služeb, např. dodání a montáž čísel popisných, cyklickou výměnu vodoměrů, výměnu poštovních schránek a ještě mnohem více.

Stavební bytové družstvo Škodovák, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Nabízíme práce pro údržbu Vašeho bytového fondu: instalatérské práce, topenářské práce, zednické a pokrývačské práce, truhlářské práce, elektrikářské práce včetně revizí. Dále nabízíme vyklízení společných prostorů domů (sklepní prostory, prádelny, sušárny) stavební úpravy, autodopravu a další práce a činnosti dle dohody.

Datum vyvěšení: 11.2.2019 , datum sejmutí: 11.3.2019

VÁŽENÍ DRUŽSTEVNÍCI,

na základě usnesení představenstva č.29d/17 schválilo představenstvo družstva poplatek

za správu členských práv u družstevníka bez jednotky ve správě SBD Škodovák. Poplatek činí 350,- Kč/ročně a je splatný za rok 2018 do 31.3. 2019. Poplatek je možno hradit převodem na účet družstva 76411009/2700. Do poznámky platby uveďte text „ popl. za správu bez jednotky“, jako variabilní symbol platby uveďte rodné číslo, nebo datum narození. Platbu je možno také provést do pokladny družstva každý týden v úterý od 8 hod do 12 hod a od 13 hod do 17 hod. Kolektiv pracovníků SBD Škodovák

Přílohy

  • Příloha - dokument

Informační deska neobsahuje žádný aktuální vývěs, starší vývěsy najdete v archivu .