Zákaznický portál bytového družstva Škodovák

KDO JSME

Stavební bytové družstvo Škodovák SBD Škodovák je jedním z největších správců a vlastníků bytových a nebytových prostor v ČR. Od roku 2000 do současnosti byly na opravy domů ve spoluvlastnictví a správě družstva vynaloženy více než 1,5 miliardy Kč. Historie SBD Škodovák se datuje od 5.6.1959.
Stavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮStavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮ

SPRÁVA DOMŮ

Nabízíme: Efektivní průběžnou kontrolu hospodaření a nakládání s Vašimi finančními prostředky, vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu s platnými právními předpisy, sledování veškerých příjmů a výdajů spojených se správou a provozem domu. včetně ročního vyúčtování záloh hrazených vlastníky...

Stavební bytové družstvo Škodovák, REALITNÍ SLUŽBY

PROSTORY K PRONÁJMU

Poskytujeme profesionální realitní služby v oblasti prodeje i pronájmu bytů a nebytových prostor. Pro správu a údržbu bytového a domovního fondu nabízíme celou řadu dalších služeb, např. dodání a montáž čísel popisných, cyklickou výměnu vodoměrů, výměnu poštovních schránek a ještě mnohem více.

Stavební bytové družstvo Škodovák, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Nabízíme práce pro údržbu Vašeho bytového fondu: instalatérské práce, topenářské práce, zednické a pokrývačské práce, truhlářské práce, elektrikářské práce včetně revizí. Dále nabízíme vyklízení společných prostorů domů (sklepní prostory, prádelny, sušárny) stavební úpravy, autodopravu a další práce a činnosti dle dohody.

Změny systému v nakládání s komunálním odpadem od 1.9.2015

Vážení předsedové a členové výborů společenství vlastníků,

v současné době jste oslovováni dopisem Kanceláře primátora města Plzeň ve věci změny systému v nakládání s komunálním odpadem od 1.9.2015.
Přílohou dopisu je formulář registrace „Prohlášení plátce poplatku“, jehož vyplněním, podepsáním a odesláním na adresu společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. můžete splnit registrační povinnost za SVJ.  
 
V případě, že budete formulář vyplňovat samostatně za výbor společenství, doporučujeme Vám  při vyplňování formuláře registrace v bodě č.6 uvést jako doručovací adresu  SBD Škodovák, E. Beneše 21, 301 00 Plzeň.
Doručovací adresa na SBD Škodovák zajistí včasnou úhradu poplatku za svoz odpadu. Současně Vás žádáme o zaslání nahlášených informací pro potřebu kontroly fakturace.
 
Budete-li potřebovat jakoukoli pomoc s vyplněním formuláře,  obraťte se na pracovníky technického úseku, kteří Vám rádi pomohou s vyplněním požadovaných dat týkajících se zejména objemu sběrné nádoby a  frekvence svozu.
 
Telefonicky je možno kontaktovat ve věci pomoci při registraci pí Páníkovou, tel. 378228310.
 
Váš kolektiv pracovníků SBD Škodovák

Vloženo: 3.6.2015

Novinky - STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK