Zákaznický portál bytového družstva Škodovák

KDO JSME

Stavební bytové družstvo Škodovák SBD Škodovák je jedním z největších správců a vlastníků bytových a nebytových prostor v ČR. Od roku 2000 do současnosti byly na opravy domů ve spoluvlastnictví a správě družstva vynaloženy více než 1,5 miliardy Kč. Historie SBD Škodovák se datuje od 5.6.1959.
Stavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮStavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮ

SPRÁVA DOMŮ

Nabízíme: Efektivní průběžnou kontrolu hospodaření a nakládání s Vašimi finančními prostředky, vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu s platnými právními předpisy, sledování veškerých příjmů a výdajů spojených se správou a provozem domu. včetně ročního vyúčtování záloh hrazených vlastníky...

Stavební bytové družstvo Škodovák, REALITNÍ SLUŽBY

PROSTORY K PRONÁJMU

Poskytujeme profesionální realitní služby v oblasti prodeje i pronájmu bytů a nebytových prostor. Pro správu a údržbu bytového a domovního fondu nabízíme celou řadu dalších služeb, např. dodání a montáž čísel popisných, cyklickou výměnu vodoměrů, výměnu poštovních schránek a ještě mnohem více.

Stavební bytové družstvo Škodovák, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Nabízíme práce pro údržbu Vašeho bytového fondu: instalatérské práce, topenářské práce, zednické a pokrývačské práce, truhlářské práce, elektrikářské práce včetně revizí. Dále nabízíme vyklízení společných prostorů domů (sklepní prostory, prádelny, sušárny) stavební úpravy, autodopravu a další práce a činnosti dle dohody.

VSD - nové znění stanov

Nejvyšší orgán družstva - shromáždění delegátů,

odsouhlasilo na svém červnovém zasedání účetní závěrku za rok 2016 a návrh plánu na rok 2017. Zároveň schválilo nové znění stanov, jednacího a volebního řádu SBD Škodovák.  Termín volebního shromáždění delegátů, na kterém bude voleno na další pětileté funkční období představenstvo a kontrolní komise byl stanoven na 9.10.2017. Termíny voleb nových delegátů budou vyhlášeny ihned po říjnovém volebním shromáždění. Úplně znění stanov bude po vyhotovení notářského zápisu o průběhu shromáždění delegátů k dispozici v listinné části obchodního rejstříku.   

 Stanovy SBD platné od 12.6.2017 PDF 675 kB

Vloženo: 4.7.2017

Novinky - STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK