Zákaznický portál bytového družstva Škodovák

KDO JSME

Stavební bytové družstvo Škodovák SBD Škodovák je jedním z největších správců a vlastníků bytových a nebytových prostor v ČR. Od roku 2000 do současnosti byly na opravy domů ve spoluvlastnictví a správě družstva vynaloženy více než 1,5 miliardy Kč. Historie SBD Škodovák se datuje od 5.6.1959.
Stavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮStavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮ

SPRÁVA DOMŮ

Nabízíme: Efektivní průběžnou kontrolu hospodaření a nakládání s Vašimi finančními prostředky, vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu s platnými právními předpisy, sledování veškerých příjmů a výdajů spojených se správou a provozem domu. včetně ročního vyúčtování záloh hrazených vlastníky...

Stavební bytové družstvo Škodovák, REALITNÍ SLUŽBY

PROSTORY K PRONÁJMU

Poskytujeme profesionální realitní služby v oblasti prodeje i pronájmu bytů a nebytových prostor. Pro správu a údržbu bytového a domovního fondu nabízíme celou řadu dalších služeb, např. dodání a montáž čísel popisných, cyklickou výměnu vodoměrů, výměnu poštovních schránek a ještě mnohem více.

Stavební bytové družstvo Škodovák, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Nabízíme práce pro údržbu Vašeho bytového fondu: instalatérské práce, topenářské práce, zednické a pokrývačské práce, truhlářské práce, elektrikářské práce včetně revizí. Dále nabízíme vyklízení společných prostorů domů (sklepní prostory, prádelny, sušárny) stavební úpravy, autodopravu a další práce a činnosti dle dohody.

Průkaz energetické náročnosti budov (dále jen PENB) dle zákona č. 318/2012 Sb.

 S platností od 1. 1. 2013 je dle výše uvedeného zákona povinností vlastníka budovy či společenství vlastníků jednotek zajistit zpracování PENB. Tento PENB platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené stavby, pro kterou byl zpracován.

 
PENB může zpracovávat osoba, která je zapsána jako energetický specialista u Ministerstva průmyslu a obchodu a tento seznam osob je publikován na webové stránce tohoto ministerstva.
 
Orientační cena PENB se pohybuje cca od 15 000,- Kč bez DPH pro celou budovu, nikoliv na jednotlivé bytové jednotky. Cena je vždy upřesněna po prohlídce domu, po předání všech potřebných dokumentů a složitosti posuzovaného domu.
 
Zpracování PENB se týká těchto budov:
a)       od 1.1.2015         pro všechny bytové domy s energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2
b)       od 1.1.2016         při pronájmu (např. bytu, nebytového prostoru)   
c)       od 1.1.2017         pro všechny bytové domy s energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2
d)       od 1.1.2019         pro všechny bytové domy s energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2
e)       od 1.1.2020         pro všechny domy s energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2
 
Vztažná plocha = zastavěná plocha objektu vynásobená počtem podlaží.
 
Pokud stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nepodrobí budovu energetickému auditu podle § 9 odst. 1 nebo nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 3 nebo nezajistí energetický posudek pro některý z účelů podle § 9a odst. 1 může být udělena za tento správní delikt pokuta. Výše pokuty (od 50000 do 200000 tisíc Kč) jsou uvedeny v § 12 zmíněného zákona. 
 
 
Pokud případné společenství vlastníků má PENB zpracováno již z minulosti a zrealizovalo všechny úpravy, které byly v průkazu navrhovány a posuzovány ( zateplení stěn, výměny oken apod. ), platí tento průkaz i nadále, a to 10 let od data jeho vyhotovení. Není tedy nutné zpracovávat nový.  
 
 

Vloženo: 6.10.2014

Novinky - STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK