Zákaznický portál bytového družstva Škodovák

KDO JSME

Stavební bytové družstvo Škodovák SBD Škodovák je jedním z největších správců a vlastníků bytových a nebytových prostor v ČR. Od roku 2000 do současnosti byly na opravy domů ve spoluvlastnictví a správě družstva vynaloženy více než 1,5 miliardy Kč. Historie SBD Škodovák se datuje od 5.6.1959.
Stavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮStavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮ

SPRÁVA DOMŮ

Nabízíme: Efektivní průběžnou kontrolu hospodaření a nakládání s Vašimi finančními prostředky, vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu s platnými právními předpisy, sledování veškerých příjmů a výdajů spojených se správou a provozem domu. včetně ročního vyúčtování záloh hrazených vlastníky...

Stavební bytové družstvo Škodovák, REALITNÍ SLUŽBY

PROSTORY K PRONÁJMU

Poskytujeme profesionální realitní služby v oblasti prodeje i pronájmu bytů a nebytových prostor. Pro správu a údržbu bytového a domovního fondu nabízíme celou řadu dalších služeb, např. dodání a montáž čísel popisných, cyklickou výměnu vodoměrů, výměnu poštovních schránek a ještě mnohem více.

Stavební bytové družstvo Škodovák, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Nabízíme práce pro údržbu Vašeho bytového fondu: instalatérské práce, topenářské práce, zednické a pokrývačské práce, truhlářské práce, elektrikářské práce včetně revizí. Dále nabízíme vyklízení společných prostorů domů (sklepní prostory, prádelny, sušárny) stavební úpravy, autodopravu a další práce a činnosti dle dohody.

Plán revizí a kontrol na rok 2020

Vážení členové výborů společenství a samospráv,

 předkládáme Vám návrh plánu revizí, kontrol a prohlídek na rok 2020, který byl sestaven na základě naší evidence protokolů z revizních zpráv a kontrol. V plánu jsou zahrnuty požadavky na zákonné revize, kontroly a prohlídky, které je nutné v uvedených termínech roku 2020 realizovat. Upozorňujeme Vás, že ceny uvedené v návrhu plánu jsou pouze orientační.

Návrh plánu revizí, kontrol a prohlídek je umístěn na Zákaznickém portálu v bloku technické údaje, roční plán revizí, kontrol a prohlídek. Žádáme Vás o projednání zaslaného návrhu plánu v rámci Vašeho SVJ, SA na shromážděních, nebo schůzích. Po projednání návrhu plánu a jeho odsouhlasení, zašlete prosím návrh zpět do 31. 12. 2019. Schválený plán lze zaslat elektronicky prostřednictvím Zákaznického portálu, na e-mail: zakaznickecentrum@skodovak.cz, popř. doručit osobně na recepci družstva.
              Současně Vás žádáme, aby na průběžné opravy, které nejsou obsaženy v návrhu plánu, jste zasílali žádanky oprav s dostatečným předstihem tak, aby mohlo dojít k řádné technické přípravě
a zajištění oprav ze strany pracovníků SBD Škodovák, nebo případnému využití kapacit dodavatelských firem.
              Věříme, že pochopíte závažnost plánovaných revizí, kontrol a prohlídek a Vaší aktivitou výrazně přispějete k udržování dobrého technického stavu Vašeho domu.
              Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem
                                                                                                                          Technický úsek SBD Škodovák

Vloženo: 21.10.2019

Novinky - STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK