Zákaznický portál bytového družstva Škodovák

KDO JSME

Stavební bytové družstvo Škodovák SBD Škodovák je jedním z největších správců a vlastníků bytových a nebytových prostor v ČR. Od roku 2000 do současnosti byly na opravy domů ve spoluvlastnictví a správě družstva vynaloženy více než 1,5 miliardy Kč. Historie SBD Škodovák se datuje od 5.6.1959.
Stavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮStavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮ

SPRÁVA DOMŮ

Nabízíme: Efektivní průběžnou kontrolu hospodaření a nakládání s Vašimi finančními prostředky, vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu s platnými právními předpisy, sledování veškerých příjmů a výdajů spojených se správou a provozem domu. včetně ročního vyúčtování záloh hrazených vlastníky...

Stavební bytové družstvo Škodovák, REALITNÍ SLUŽBY

PROSTORY K PRONÁJMU

Poskytujeme profesionální realitní služby v oblasti prodeje i pronájmu bytů a nebytových prostor. Pro správu a údržbu bytového a domovního fondu nabízíme celou řadu dalších služeb, např. dodání a montáž čísel popisných, cyklickou výměnu vodoměrů, výměnu poštovních schránek a ještě mnohem více.

Stavební bytové družstvo Škodovák, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Nabízíme práce pro údržbu Vašeho bytového fondu: instalatérské práce, topenářské práce, zednické a pokrývačské práce, truhlářské práce, elektrikářské práce včetně revizí. Dále nabízíme vyklízení společných prostorů domů (sklepní prostory, prádelny, sušárny) stavební úpravy, autodopravu a další práce a činnosti dle dohody.

NOVINKY

INFORMAČNÍ DESKA

Novinky - STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK

 • 28.11.2016

  Recertifikace

  dne 3. listopadu 2016

  byl u SBD Škodovák  proveden nestranným certifikačním orgánem AUDISO a.s. recertifikační audit, který potvrdil, že zavedený a udržovaný systém managementu kvality odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2009.

  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt
 • 18.10.2016

  Rozúčtování nákladů na vytápění dle Vyhlášky MMR č. 269/2015 Sb.

  Dne 16. 10. 2015 byla ve Sbírce zákonů vydána

  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Tato vyhláška s účinností od 1.1 2016 nahradí předchozí předpis, a to Vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., která stanovuje pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé  vody mezi konečné spotřebitele. Nová pravidla rozúčtování přináší změny v terminologii, nastavení parametrů a procedurální změny. Podrobný popis a vysvětlení výše uvedených změn obdržely výbory SA a SVJ současně s plány kontrol a revizí na rok 2017.

   
   
  Technický úsek SBD Škodovák 
  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt
 • 19.8.2016

  Čistá Plzeň

  Vážení předsedové a členové výboru,

   PDF 167kB  přikládáme informačně Tiskovou zprávu od firmy Čistá Plzeň, která obsahuje sdělení o ukončení platnosti štítků.

   Kolektiv pracovníků SBD Škodovák

   

   

  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt
 • 26.7.2016

  Oznámení , informace

  plány revizí a kontrol na rok 2017

   Během měsíce srpna 2016 budou výborům SVJ rozeslány plány revizí a kontrol na rok 2017. V plánu jsou zahrnuty zákonné revize a kontroly, které bude nutné v roce 2017 realizovat. Žádáme výbory samospráv a společenství vlastníků o projednání plánů, případně zapracování připomínek a zaslání nebo předání odsouhlaseného návrhu zpět na SBD Škodovák.

  TÚ  SBD Škodovák
  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt

Informační deska - STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK

 • Datum vyvěšení: 23.1.2017, datum sejmutí: 22.2.2017

  SBD Škodovák vyhlašuje výběrové řízení

  pro přidělení uvolněných bytů a nabízí členům, žadatelům o byt uvolněný družstevní byt:

  Nabízíme k přidělení byt 4+1 Lokalita: Plzeň , Rabštejnská 49 Podlaží: III. NP Plocha: 83,58 m2. Výběrové řízení je zahájeno na ceně: 2.361.478,- Kč Bližší informace na telefonu 378 228 407, emailu polakova@skodovak.cz

  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt
 • Datum vyvěšení: 23.1.2017, datum sejmutí: 22.2.2017

  SBD Škodovák vyhlašuje výběrové řízení

  pro přidělení uvolněných bytů a nabízí členům, žadatelům o byt uvolněný družstevní byt:

  Nabízíme k přidělení byt 1+1 Lokalita: Plzeň , Těšínská 12 Podlaží: VIII. NP Plocha: 36,06 m2. Výběrové řízení je zahájeno na ceně: 1.253.674,- Kč Bližší informace na telefonu 378 228 407, emailu polakova@skodovak.cz

  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt