Zákaznický portál bytového družstva Škodovák

KDO JSME

Stavební bytové družstvo Škodovák SBD Škodovák je jedním z největších správců a vlastníků bytových a nebytových prostor v ČR. Od roku 2000 do současnosti byly na opravy domů ve spoluvlastnictví a správě družstva vynaloženy více než 1,5 miliardy Kč. Historie SBD Škodovák se datuje od 5.6.1959.
Stavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮ



Stavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮ

SPRÁVA DOMŮ

Nabízíme: Efektivní průběžnou kontrolu hospodaření a nakládání s Vašimi finančními prostředky, vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu s platnými právními předpisy, sledování veškerých příjmů a výdajů spojených se správou a provozem domu. včetně ročního vyúčtování záloh hrazených vlastníky...

Stavební bytové družstvo Škodovák, REALITNÍ SLUŽBY

PROSTORY K PRONÁJMU

Poskytujeme profesionální realitní služby v oblasti prodeje i pronájmu bytů a nebytových prostor. Pro správu a údržbu bytového a domovního fondu nabízíme celou řadu dalších služeb, např. dodání a montáž čísel popisných, cyklickou výměnu vodoměrů, výměnu poštovních schránek a ještě mnohem více.

Stavební bytové družstvo Škodovák, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Nabízíme práce pro údržbu Vašeho bytového fondu: instalatérské práce, topenářské práce, zednické a pokrývačské práce, truhlářské práce, elektrikářské práce včetně revizí. Dále nabízíme vyklízení společných prostorů domů (sklepní prostory, prádelny, sušárny) stavební úpravy, autodopravu a další práce a činnosti dle dohody.

NOVINKY

INFORMAČNÍ DESKA

Novinky - STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK

 • 4.7.2017

  VSD - nové znění stanov

  Nejvyšší orgán družstva - shromáždění delegátů,

  odsouhlasilo na svém červnovém zasedání účetní závěrku za rok 2016 a návrh plánu na rok 2017. Zároveň schválilo nové znění stanov, jednacího a volebního řádu SBD Škodovák.  Termín volebního shromáždění delegátů, na kterém bude voleno na další pětileté funkční období představenstvo a kontrolní komise byl stanoven na 9.10.2017. Termíny voleb nových delegátů budou vyhlášeny ihned po říjnovém volebním shromáždění. Úplně znění stanov bude po vyhotovení notářského zápisu o průběhu shromáždění delegátů k dispozici v listinné části obchodního rejstříku.   

   Stanovy SBD platné od 12.6.2017 PDF 675 kB

  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt
 • 30.6.2017

  Sbírka listin veřejného rejstříku

   Novela zákona o účetnictví pro rok 2016 ukládá povinnost společenstvím vlastníků jednotek (SVJ)zveřejnovat účetní závěrku ve sbírce listin veřejného rejstříku.

  Účetní uzávěrka všech spravovaných společenství vlastníků jednotek za rok 2016, tj. výkaz zisků a ztrát, rozvaha a příloha k účetní uzávěrce byla odeslána na portál veřejného rejstříku.

  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt
 • 5.5.2017

  Vážení členové družstva, klienti,

  přerušení provozu z důvodu ostávky

  z důvodu oznámeného přerušení dodávky elektřiny od ČEZ Distribuce, a.s. do areálu SBD Škodovák dne 11.05.2017  od 8,00 do 10,00  hod, bude po dobu odstávky přerušen provoz veškerých poskytovaných  služeb pro klienty SBD Škodovák. Omlouváme se Vám za případné nepříjemnosti, které by Vám mohla odstávka způsobit.
   

  Kolektiv pracovníků SBD Škodovák 

   

   

  Onámení od ČEZ  

   

  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt
 • 2.3.2017

  Prezentace z aktivů s předsedy společenství

  Vážení klienti,

  na základě četných dotazů sdělujeme, že celá prezentace z aktivu s předsedy společenství konaného dne 6.2.2017 v Parkhotelu je ke stažení na zákaznickém portále v sekci Dokumenty - Ke stažení

  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt

Informační deska - STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK

 • Datum vyvěšení: 14.6.2017

  V současné době není na informační desce žádná informace...

  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt