Zákaznický portál bytového družstva Škodovák

KDO JSME

Stavební bytové družstvo Škodovák SBD Škodovák je jedním z největších správců a vlastníků bytových a nebytových prostor v ČR. Od roku 2000 do současnosti byly na opravy domů ve spoluvlastnictví a správě družstva vynaloženy více než 1,5 miliardy Kč. Historie SBD Škodovák se datuje od 5.6.1959.
Stavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮStavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮ

SPRÁVA DOMŮ

Nabízíme: Efektivní průběžnou kontrolu hospodaření a nakládání s Vašimi finančními prostředky, vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu s platnými právními předpisy, sledování veškerých příjmů a výdajů spojených se správou a provozem domu. včetně ročního vyúčtování záloh hrazených vlastníky...

Stavební bytové družstvo Škodovák, REALITNÍ SLUŽBY

PROSTORY K PRONÁJMU

Poskytujeme profesionální realitní služby v oblasti prodeje i pronájmu bytů a nebytových prostor. Pro správu a údržbu bytového a domovního fondu nabízíme celou řadu dalších služeb, např. dodání a montáž čísel popisných, cyklickou výměnu vodoměrů, výměnu poštovních schránek a ještě mnohem více.

Stavební bytové družstvo Škodovák, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Nabízíme práce pro údržbu Vašeho bytového fondu: instalatérské práce, topenářské práce, zednické a pokrývačské práce, truhlářské práce, elektrikářské práce včetně revizí. Dále nabízíme vyklízení společných prostorů domů (sklepní prostory, prádelny, sušárny) stavební úpravy, autodopravu a další práce a činnosti dle dohody.

NOVINKY

INFORMAČNÍ DESKA

Novinky - STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK

 • 7.2.2017

  Pravidelná cyklická výměna vodoměrů

  Vážení klienti,

  dovolujeme si Vám oznámit, že v souladu se zákonnými předpisy,  pracovníci údržby Stavebního bytového družstva Škodovák provádí pravidelnou cyklickou výměnu vodoměrů teplé a studené vody dle schválených plánů kontrol a revizí jednotlivých SVJ.
     Při montáži dochází dle výběru SVJ k instalaci suchoběžných, případně mokroběžných vodoměrů, součástí pravidelné výměny je zpravidla i montáž zpětných klapek.
     Zástupci výborů společenství budou s dostatečným předstihem kontaktováni vedoucím Úseku nákupu a údržby a současně obdrží cenovou nabídku dle specifikace materiálu a stanovení termínu montáže, případně dalších dohodnutých podmínek.
  Cyklická výměna vodoměrů bude probíhat dle plánů kontrol a revizí jednotlivých SVJ v první polovině roku 2017.      
   

  Kolektiv pracovníků úseku nákupu a údržby 

  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt
 • 3.2.2017

  Pozvánka na aktiv předsedů Společenství vlastníků jednotek - 2017

  v "Parkhotelu" - konferenční prostor BIG HALL SALES dne 06.02.2017

  V příloze je pozvánka pro předsedu Společenství vlastníků jednotek ve správě SBD Škodovák. V případě nepřítomnosti předsedy SVJ, žádáme o účast jednoho náhradníka z řad členů výboru SVJ.
  Pozvánka  PDF 263 kB

  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt
 • 28.11.2016

  Recertifikace

  dne 3. listopadu 2016

  byl u SBD Škodovák  proveden nestranným certifikačním orgánem AUDISO a.s. recertifikační audit, který potvrdil, že zavedený a udržovaný systém managementu kvality odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2009.

  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt
 • 18.10.2016

  Rozúčtování nákladů na vytápění dle Vyhlášky MMR č. 269/2015 Sb.

  Dne 16. 10. 2015 byla ve Sbírce zákonů vydána

  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Tato vyhláška s účinností od 1.1 2016 nahradí předchozí předpis, a to Vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., která stanovuje pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé  vody mezi konečné spotřebitele. Nová pravidla rozúčtování přináší změny v terminologii, nastavení parametrů a procedurální změny. Podrobný popis a vysvětlení výše uvedených změn obdržely výbory SA a SVJ současně s plány kontrol a revizí na rok 2017.

   
   
  Technický úsek SBD Škodovák 
  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt

Informační deska - STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŠKODOVÁK

 • Datum vyvěšení: 23.2.2017

  V současné době není na informační desce žádná informace...

  trvalý odkaz
  zobrazit více
  skrýt