Zákaznický portál bytového družstva Škodovák

KDO JSME

Stavební bytové družstvo Škodovák SBD Škodovák je jedním z největších správců a vlastníků bytových a nebytových prostor v ČR. Od roku 2000 do současnosti byly na opravy domů ve spoluvlastnictví a správě družstva vynaloženy více než 1,5 miliardy Kč. Historie SBD Škodovák se datuje od 5.6.1959.
Stavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮStavební bytové družstvo Škodovák, SPRÁVA DOMŮ

SPRÁVA DOMŮ

Nabízíme: Efektivní průběžnou kontrolu hospodaření a nakládání s Vašimi finančními prostředky, vedení účetnictví společenství vlastníků v souladu s platnými právními předpisy, sledování veškerých příjmů a výdajů spojených se správou a provozem domu. včetně ročního vyúčtování záloh hrazených vlastníky...

Stavební bytové družstvo Škodovák, REALITNÍ SLUŽBY

PROSTORY K PRONÁJMU

Poskytujeme profesionální realitní služby v oblasti prodeje i pronájmu bytů a nebytových prostor. Pro správu a údržbu bytového a domovního fondu nabízíme celou řadu dalších služeb, např. dodání a montáž čísel popisných, cyklickou výměnu vodoměrů, výměnu poštovních schránek a ještě mnohem více.

Stavební bytové družstvo Škodovák, ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

ÚDRŽBÁŘSKÉ PRÁCE

Nabízíme práce pro údržbu Vašeho bytového fondu: instalatérské práce, topenářské práce, zednické a pokrývačské práce, truhlářské práce, elektrikářské práce včetně revizí. Dále nabízíme vyklízení společných prostorů domů (sklepní prostory, prádelny, sušárny) stavební úpravy, autodopravu a další práce a činnosti dle dohody.

Důležité předpisy

Seznam platných předpisů.


1/97 - o podmínkách umístění soukromých antén, příp. satelitů na objektu družstva
(schválena představenstvem 28.4.1997 s účinností od 1.5.1997)

4/97 – o platbách za užívání garáže
(schválena představenstvem 19.8.1997 s účinností od 1.1.1998)
Dodatek č. 1/98 (schválen představenstvem 20.101998 s účinností dnem schválení)

5/97 – o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu a společných částí domu
(schválena představenstvem 14.10.1997 s účinností od 1.11.1997)

1/99 – o vzájemném vztahu samospráv a provozního úseku SBD Škodovák při údržbě zařízení a stavebních objektů
(schválena představenstvem 15.12.1998 a 26.1.1999 s účinností od 1.2.1999)
Dodatek č. 1/01 (platnost od 1.6.2001) Prováděcí metodický pokyn byl vydán jako Příloha č. 2 ke Směrnici 1/99 a vstupuje v platnost 1.9.2001)
Dodatek č. 2/02 (vstupuje v platnost 15.5.2002)

1/00 – o provádění revizí, kontrol plynových zařízení a prohlídek plynových spotřebičů
(schválena představenstvem 18.4.2000 s účinností od 1.5.2002)
Dodatek č. 1/02 (s účinností 15.5.2002)
 
2/01 o provádění pravidelných revizí elektrických zařízení společných prostor, revizí hromosvodů, revizí elektrických zařízení prádelen, revizí elektrických zařízení nebytových prostor a garáží (schválena představenstvem s platností od 1.6.2001)

2/02 - o řešení vztahů vlastníků a nájemců bytů a nebytových prostor v samosprávné organizaci družstva, režimu společenství vlastníků bez právní subjektivity a výkonu činnosti správce 
(schválena představenstvem s platností od 23.4.2002)
  
3/02 - o dodávkách, měření a úhradě dodávek tepla, TUV a SV 
(schválena představenstvem s platností od 27.8.2002)
  
1/03 o provádění správy provozu a oprav společných částí domu pro „Společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou“ družstvem a jejich vzájemných vztazích 
(tato směrnice byla schválena usnesením předst. Č.274b/03 s platností od 28.1.2003)
 
3/03 - pro zjednodušené výběrové řízení při zadávání a vyhodnocování zakázek (tato směrnice byla schválena představenstvem družstva dne 28.1.2003 usnesením č. 274b/03 a nabývá účinnosti dnem schválení)
 
1/05 - na postup při přidělování bytů a nebytových prostorů ze stávající zástavby (tato směrnice byla schválena usnesením shromáždění delegátů ze dne 6.6.2005 a nabývá účinnosti 1.7.2005)
 
1/08 - o odměňování funkcionářů
( schválena usnesením představenstva č. 103ch/08 dne 11.3.2008)
 
1/09 - o provádění oprav a čerpání přijatých dlouhodobých záloh na opravy a investice (DZOI) - tato směrnice byla schválena VSD dne 8.6.2009 a nabývá účinnosti dnem schválení
 
2/11 o postupu vůči dlužníkům ( schválena představenstvem dne 19. 4. 2011 s účinností dnem schválení )
Stanovy ( schváleny SD 8. 10. 2007 s účinností dnem schválení )
Dodatek č. 1 Stanov ( schválen SD 8. 6. 2009 s účinností dnem schválení )
 
Jednací řád (schválen SD 16.12.1996 s účinností od 1.1.1997)
Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu (schválen 4.6.2001)
 
Volební řád vč. protokolů o volbě výborů SA a delegátů (schválen SD 26.5.1997 s účinností dnem schválení)
Dodatek č. 1 Volebního řádu (schválen VSD 11.6.2007 s účinností dnem schválení)